Obec Batizovce

Faktúra

autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudob. diel

Identifikácia

Číslo faktúry: 2201101988

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Batizovce

Adresa odberateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO odberateľa: 00326119

Názov dodávateľa: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Adresa dodávateľa: Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2

IČO dodávateľa: 00178454

Predmet faktúry: autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudob. diel

Fakturovaná suma: 36.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 27.01.2020

Dátum doručenia: 29.01.2020

Datum zverejnenia: 12.02.2020

Dokumenty