Obec Batizovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
14.10.2019 postavenie odbor. organizácie a vzájomné vzťahy zml. strán, pracovnoprávne vzťahy, platové podmienky, sociálna oblasť a sociálny fond
0.00 € s DPH Sloves so sídlom v Batizovciach Obec Batizovce 01.10.2019
07.10.2019 vytvorenie diela na objednávku v rozsahu vytvorenia Realizačného projektu výsadby
1000.00 € s DPH Obec Batizovce RNDr. Peter Koleda, PhD. 30.09.2019
07.10.2019 Uskutočnenie vystúpenia v rozsahu 60 min. + prídavky dňa 29.8.19
2300.00 € s DPH Obec Batizovce Vlastimil Baran - Potax 04.10.2019
04.10.2019 odvádzanie splaškovej vody verejnou kanalizáciou
57/2019
0.00 € s DPH MiF,s.r.o. Obec Batizovce 28.08.2019
04.10.2019 odvádzanie splaškovej vody verejnou kanalizáciou
54/2019
0.00 € s DPH Gemza Matej Obec Batizovce 12.08.2019
04.10.2019 odvádzanie splaškovej vody verejnou kanalizáciou
56/2019
0.00 € s DPH Promonta, s.r.o. Obec Batizovce 04.09.2019
01.10.2019 dohoda o ukončení dňom 30.09.2019
0.00 € s DPH Obec Batizovce doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., advokátska kancelária 30.09.2019
01.10.2019 poskytovanie právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii
100.00 €/hod s DPH Obec Batizovce doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., advokátska kancelária 01.10.2019
27.09.2019 osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre produkt CenaExkluziv
1
0.00 € s DPH Obec Batizovce Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 24.09.2019
03.09.2019 zabezpečenie poriadku podľa pokynov objednávateľa pri Kultúrnom spoločenskom popoludní 2019
145-08/2019
922.20 € s DPH Obec Batizovce RR Group Security, s.r.o. 27.08.2019
03.09.2019 Záväzok zhotoviteľa vytvoriť plakety (ceny obce)
184.00 € s DPH Obec Batizovce Mgr. art. Ladislav Galko 29.08.2019
03.09.2019 prenájom reklamnej plochy počas podujatia "a v tych Batizovciach, tam je dobre"
350.00 € s DPH Obec Batizovce Brantner Poprad, s.r.o. 20.08.2019
03.09.2019 prenájom reklamnej plochy počas podujatia "a v tych Batizovciach, tam je dobre"
200.00 € s DPH Obec Batizovce ARPROG, a.s. Poprad 22.08.2019
03.09.2019 Darca daruje 2% dane z príjmu finančný dar na nákup v podnik. predajni Chemosvit Fibrochem a.s. pri príležitosti konania kulturnej -spoloč. akcie "a v tych Batizovciach, tam je dobre"
1164/2019/N-V
150.00 € s DPH Obec Batizovce Nadácia Chemosvit 26.08.2019
20.08.2019 záväzok zhotoviteľa pripraviť pre objednávateľa spracovanú žiadosť o poskytnutie dotácie a Záväznej osnovy projektu pre projektový zámer "Výstavba verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice v obci Batizovce
2019/EN/0802
280.00 € s DPH Obec Batizovce M.O. holding, s.r.o. 12.08.2019
Zobrazených 1 - 15 z celkových 1260.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 83 84