Obec Batizovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
29.05.2020 nájom bytu č. 4 na ul. Cintorínska 342/7
41.80 €/mesiac s DPH Pačaj Ján Obec Batizovce 27.05.2020
29.05.2020 zriadenie spoločného obecného úradu uzatvorená podľa § 20a zákona č. 369/1990 Zb. Zákona Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení
0.00 € s DPH Obec Mengusovce, Obec Štôla, Obec Gerlachov Obec Batizovce 29.05.2020
28.05.2020 dodávka elektriny č. 8304/2019
8304/2019
0.00 € s DPH Obec Batizovce Magna Energia a.s. 19.05.2020
25.05.2020 pripojenie zariadenia do distribuč. sústavy v rámci max. rezervovanej kapacity pripojenia
24ZVS0000077973J
198.50 € s DPH Obec Batizovce Východoslovenská distribučná, a.s. 05.05.2020
25.05.2020 nájom hrobového miesta
20200006
7.00 € s DPH Čonka Vladimír Obec Batizovce 07.05.2020
25.05.2020 nájom hrobového miesta
20200007
6.64 € s DPH Čonka Vladimír Obec Batizovce 07.05.2020
25.05.2020 nájom hrobového miesta
20200009
15.00 € s DPH Azorová Alena, Ing. Obec Batizovce 18.05.2020
25.05.2020 nájom hrobového miesta
20200008
7.00 € s DPH Azorová Alena, Ing. Obec Batizovce 18.05.2020
25.05.2020 nájom hrobového miesta
20200010
7.00 € s DPH Azorová Alena, Ing. Obec Batizovce 18.05.2020
04.05.2020 cena, platobné podmienky
U2328/2020
639.00 € s DPH Obec Batizovce Made spol. s.r.o. 22.04.2020
28.04.2020 vypracovanie účelového energetického auditu
13680.00 € s DPH Obec Batizovce ENERGY SYSTEMS GROUP s.r.o. 28.04.2020
01.04.2020 pskytnutie IR ÚPVS Registratúra
tz2019-12-06jv1
850.00 €/rok bez DPH Obec Batizovce TOPSET Solutions s.r.o. 01.04.2020
30.03.2020 nájom bytu č.12 na ul. Cintorínska 342
40.70 €/mesiac s DPH Čonková Renáta Obec Batizovce 30.03.2020
25.03.2020 nájom bytu č.11 na ul. Cintorínska 341
44.00 €/mesiac s DPH Čonka Ladislav Obec Batizovce 13.03.2020
13.03.2020 Prevádzkovateľ poveruje Sprostredkovateľa , aby v jeho mene spracúval osob. údaje v rozsahu, na účel a za podmienok uvedených v zmluve
0.00 € s DPH Obec Batizovce Made spol. s.r.o. 03.03.2020
Zobrazených 1 - 15 z celkových 1368.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 91 92