Obec Batizovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
08.08.2019 úprava vzájomných práv a povinností Strán pri spracovaní osobných údajov
0.00 € s DPH Obec Batizovce Galileo Corporation s.r.o. 06.08.2019
08.08.2019 rozšírenie redakčného systému - modulu úradná tabuľa o možnosť zverejňovania dokumentov
CUET-9-7-2019
0.00 € s DPH Obec Batizovce Galileo Corporation s.r.o. 25.07.2019
07.08.2019 práva a povinnosti pri poskytnutí telekomunikačných služieb
10.00 €/mesiac s DPH Obec Batizovce Orange Slovensko, a.s. 29.07.2019
25.07.2019 Nájom hrobového miesta
20190028
6.64 € s DPH Benková Silvia Mgr. Obec Batizovce 10.06.2019
25.07.2019 Nájom hrobového miesta
20190030
7.00 € s DPH Gondová Mária Obec Batizovce 01.07.2019
25.07.2019 Nájom hrobového miesta
20190029
15.00 € s DPH Gondová Mária Obec Batizovce 26.06.2019
25.07.2019 Nájom hrobového miesta
15.00 € s DPH Goga Ján Obec Batizovce 02.05.2019
12.07.2019 Záväzok poskytovateľa bezodplatne poskytnúť nadobúdateľovi na základe žiadosti kvalifikované dôveryhodné služby za podmienok ustanovených toto zmluvou
0.00 € s DPH Obec Batizovce Národný bezpečnostný úrad 10.07.2019
10.07.2019 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
1000.00 € s DPH Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Batizovce Obec Batizovce 04.07.2019
03.07.2019 podmienky a práva prenajímateľa a nájomcu nebyt. priestorov v budove na ul. Štúrova č. 376
NZ-01-2019
82.00 €/mesiac s DPH Slovenská pošta a.s. Obec Batizovce 02.07.2019
27.06.2019 úprava postupu, práv, a povinností zml. strán pri výkone činnosti poradného konzultanta zodpoved. osoby zamestnavateľa
WO/2019A8418-1
144.00 €/rok s DPH Obec Batizovce osobnyudaj.sk, s.r.o. 26.06.2019
21.06.2019 úhrada za sociálnu službu
86.30 €/mesiac s DPH Obec Batizovce Resocia , n.o. 10.06.2019
06.06.2019 nájom bytu č.7 na ul. Cintorínskej 342/9 v Batizovciach
49.50 €/mesiac s DPH Goga Ján Obec Batizovce 22.05.2019
06.06.2019 Nájom hrobového miesta
20190008
7.00 € s DPH Čonková Vlasta Obec Batizovce 06.06.2019
05.06.2019 nájom hrobového miesta
20190019
15.00 € s DPH Čonková Kvetoslava Obec Batizovce 09.04.2019
Zobrazených 16 - 30 z celkových 1260.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 83 84