Obec Batizovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
12.07.2019 Záväzok poskytovateľa bezodplatne poskytnúť nadobúdateľovi na základe žiadosti kvalifikované dôveryhodné služby za podmienok ustanovených toto zmluvou
0.00 € s DPH Obec Batizovce Národný bezpečnostný úrad 10.07.2019
10.07.2019 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
1000.00 € s DPH Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Batizovce Obec Batizovce 04.07.2019
03.07.2019 podmienky a práva prenajímateľa a nájomcu nebyt. priestorov v budove na ul. Štúrova č. 376
NZ-01-2019
82.00 €/mesiac s DPH Slovenská pošta a.s. Obec Batizovce 02.07.2019
27.06.2019 úprava postupu, práv, a povinností zml. strán pri výkone činnosti poradného konzultanta zodpoved. osoby zamestnavateľa
WO/2019A8418-1
144.00 €/rok s DPH Obec Batizovce osobnyudaj.sk, s.r.o. 26.06.2019
21.06.2019 úhrada za sociálnu službu
86.30 €/mesiac s DPH Obec Batizovce Resocia , n.o. 10.06.2019
06.06.2019 nájom bytu č.7 na ul. Cintorínskej 342/9 v Batizovciach
49.50 €/mesiac s DPH Goga Ján Obec Batizovce 22.05.2019
06.06.2019 Nájom hrobového miesta
20190008
7.00 € s DPH Čonková Vlasta Obec Batizovce 06.06.2019
05.06.2019 nájom hrobového miesta
20190019
15.00 € s DPH Čonková Kvetoslava Obec Batizovce 09.04.2019
05.06.2019 Nájom hrobového miesta
20190021
7.00 € s DPH Majkuthová Darina Obec Batizovce 17.04.2019
05.06.2019 Nájom hrobového miesta
20170021
15.00 € s DPH Pačajová Zdenka Obec Batizovce 02.05.2019
05.06.2019 Nájom hrobového miesta
20160119
7.00 € s DPH Pačajová Zdenka Obec Batizovce 02.05.2019
05.06.2019 Nájom hrobového miesta
20160037
10.00 € s DPH Čonková Kvetoslava Obec Batizovce 28.05.2019
05.06.2019 Nájom hrobového miesta
201990024
15.00 € s DPH Goga Ján Obec Batizovce 24.04.2019
05.06.2019 Nájom hrobového miesta
20190025
7.00 € s DPH Goga Ján Obec Batizovce 02.05.2019
05.06.2019 Nájom hrobového miesta
20190027
7.00 € s DPH Čonka Dušan Obec Batizovce 02.05.2019
Zobrazených 106 - 120 z celkových 1345.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 89 90