Obec Batizovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
05.06.2019 Nájom hrobového miesta
20190018
15.00 € s DPH Pastrnáková Margita Obec Batizovce 02.04.2019
05.06.2019 Nájom hrobového miesta
20190022
7.00 € s DPH Čonka Dušan Obec Batizovce 17.04.2019
05.06.2019 Nájom hrobového miesta
20190020
7.00 € s DPH Čonka Dušan Obec Batizovce 17.04.2019
05.06.2019 Nájom hrobového miesta
20190023
7.00 € s DPH Čonka Dušan Obec Batizovce 17.04.2019
05.06.2019 Nájom hrobového miesta
20170098
7.00 € s DPH Žugec Pavel Obec Batizovce 05.06.2019
03.06.2019 Úprava zmluvných podmienok, práv, a povinností medzi Poskytovateľom a príjimateľom pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít Projektu MOPS
ZM_SEP-IMRK3-2019-00
117281.00 € s DPH Obec Batizovce Ministerstvo práce,sociálnych vecí a rodiny SR 29.05.2019
31.05.2019 zhotovenie diela:"Rekonštrukcia MK1 cesta Komenského v obci Batizovce a Chodník popri ceste III-3064 v obci Batizovce - 2.etapa"
68905.24 € s DPH Obec Batizovce EUROVIA SK, a.s. 29.05.2019
30.05.2019 úprava vzájomných práv a povinnosti zml. strán pri spracovaní osobných údajov kamerovým systémom
0.00 € s DPH Obec Batizovce MO security, s.r.o. 29.05.2019
28.05.2019 práva a povinností pri poskytnutí dotácie
281.34 € s DPH Life Academy, s.r.o. Obec Batizovce 30.04.2019
28.05.2019 práva a povinností pri poskytnutí dotácie
2208.36 € s DPH Mesto Svit Obec Batizovce 30.04.2019
22.05.2019 odvádzanie splaškovej vody verejnou kanalizáciou
36/2019
0.00 € s DPH Levocký Ján Obec Batizovce 13.03.2019
22.05.2019 odvádzanie splaškovej vody verejnou kanalizáciou
35/2019
0.00 € s DPH Pitoňák Štefan Obec Batizovce 14.03.2019
22.05.2019 odvádzanie splaškovej vody verejnou kanalizáciou
34/2019
0.00 € s DPH Hudák Ján Obec Batizovce 14.03.2019
22.05.2019 odvádzanie splaškovej vody verejnou kanalizáciou
33/2019
0.00 € s DPH Hudák Milan Obec Batizovce 14.03.2019
22.05.2019 odvádzanie splaškovej vody verejnou kanalizáciou
32/2019
0.00 € s DPH Peričková Milota, Mgr. Obec Batizovce 03.04.2019
Zobrazených 121 - 135 z celkových 1345.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 89 90