Obec Batizovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
21.10.2019 nájom hrobového miesta
20190031
15.00 € s DPH Monika Štefková Obec Batizovce 18.08.2019
21.10.2019 nájom hrobového miesta
20190032
7.00 € s DPH Monika Štefková Obec Batizovce 24.07.2019
21.10.2019 nájom hrobového miesta
20190033
5.00 € s DPH Marián Sobota Obec Batizovce 04.09.2019
21.10.2019 nájom hrobového miesta
20190036
7.00 € s DPH Viera Bačová Obec Batizovce 03.10.2019
21.10.2019 nájom hrobového miesta
20190037
7.00 € s DPH Mária Handzušová Obec Batizovce 07.10.2019
21.10.2019 nájom hrobového miesta
20190038
7.00 € s DPH Vieroslava Škurková Obec Batizovce 11.10.2019
21.10.2019 nájom hrobového miesta
20190039
15.00 € s DPH Vieroslava Škurková Obec Batizovce 17.10.2019
21.10.2019 nájom hrobového miesta
20190035
7.00 € s DPH Viera Bačová Obec Batizovce 03.10.2019
14.10.2019 postavenie odbor. organizácie a vzájomné vzťahy zml. strán, pracovnoprávne vzťahy, platové podmienky, sociálna oblasť a sociálny fond
0.00 € s DPH Sloves so sídlom v Batizovciach Obec Batizovce 01.10.2019
07.10.2019 vytvorenie diela na objednávku v rozsahu vytvorenia Realizačného projektu výsadby
1000.00 € s DPH Obec Batizovce RNDr. Peter Koleda, PhD. 30.09.2019
07.10.2019 Uskutočnenie vystúpenia v rozsahu 60 min. + prídavky dňa 29.8.19
2300.00 € s DPH Obec Batizovce Vlastimil Baran - Potax 04.10.2019
04.10.2019 odvádzanie splaškovej vody verejnou kanalizáciou
57/2019
0.00 € s DPH MiF,s.r.o. Obec Batizovce 28.08.2019
04.10.2019 odvádzanie splaškovej vody verejnou kanalizáciou
54/2019
0.00 € s DPH Gemza Matej Obec Batizovce 12.08.2019
04.10.2019 odvádzanie splaškovej vody verejnou kanalizáciou
56/2019
0.00 € s DPH Promonta, s.r.o. Obec Batizovce 04.09.2019
01.10.2019 dohoda o ukončení dňom 30.09.2019
0.00 € s DPH Obec Batizovce doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., advokátska kancelária 30.09.2019
Zobrazených 76 - 90 z celkových 1345.
1 2 3 4 6 8 9 10 89 90