Obec Batizovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
28.04.2020 vypracovanie účelového energetického auditu
13680.00 € s DPH Obec Batizovce ENERGY SYSTEMS GROUP s.r.o. 28.04.2020
01.04.2020 pskytnutie IR ÚPVS Registratúra
tz2019-12-06jv1
850.00 €/rok bez DPH Obec Batizovce TOPSET Solutions s.r.o. 01.04.2020
30.03.2020 nájom bytu č.12 na ul. Cintorínska 342
40.70 €/mesiac s DPH Čonková Renáta Obec Batizovce 30.03.2020
25.03.2020 nájom bytu č.11 na ul. Cintorínska 341
44.00 €/mesiac s DPH Čonka Ladislav Obec Batizovce 13.03.2020
13.03.2020 Prevádzkovateľ poveruje Sprostredkovateľa , aby v jeho mene spracúval osob. údaje v rozsahu, na účel a za podmienok uvedených v zmluve
0.00 € s DPH Obec Batizovce Made spol. s.r.o. 03.03.2020
12.03.2020 pomoc de minimis formou dotácie na podporu budovania verejne prístupných el. nabíjacích staníc
39/2020-2060-4210-50
4680.84 € s DPH Obec Batizovce Ministerstvo hospodárstva SR 03.03.2020
09.03.2020 nájom bytu č. 5 na Ul. Cintorínska 341/3, Batizovce
38.50 €/mesiac s DPH Čarná Nataša Obec Batizovce 21.02.2020
09.03.2020 nájom bytu č. 1 na Ul. Cintorínska 342/7, Batizovce
36.30 €/mesiac s DPH Čonková Kvetoslava Obec Batizovce 09.03.2020
09.03.2020 nájom bytu č 4 na Ul. Cintorínska 341/3, Batizovce
40.15 €/mesiac s DPH Hlaváč Viktór Obec Batizovce 02.03.2020
09.03.2020 nájom bytu č. 8 na Ul. Cintorínska 342/3, Batizovce
37.40 €/mesiac s DPH Pačaj Martin Obec Batizovce 24.02.2020
06.03.2020 poskytnutie licencie a služby Systémova podpora
U2328/2020
610.00 €/rok s DPH Obec Batizovce Made spol. s.r.o. 02.03.2020
06.03.2020 oprávnenie vystavovať a zasielať objednávateľovi el. faktúru ako vyúčtovanie za Plnenia na základe Zmluvy
0.00 € s DPH Obec Batizovce Made spol. s.r.o. 02.03.2020
02.03.2020 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
2777.61 € s DPH Mesto Svit Obec Batizovce 06.02.2020
21.02.2020 dotácia - záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5 do 15 rokov
381.15 € s DPH Life Academy, s.r.o. Obec Batizovce 06.02.2020
21.02.2020 dotácia - krúžková činnosť detí
5000.00 € s DPH OFK Batizovce Obec Batizovce 06.02.2020
Zobrazených 61 - 75 z celkových 1418.
1 2 3 5 7 8 9 94 95