Obec Batizovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
14.11.2019 odvádzanie a čistenie splaškovej odpadovej vody
79/2019
0.00 € s DPH Ivana Bohunčáková Ing. Obec Batizovce 11.11.2019
14.11.2019 odvádzanie a čistenie splaškovej odpadovej vody
69/2019
0.00 € s DPH Daniela Fridmanová Obec Batizovce 11.11.2019
14.11.2019 odvádzanie a čistenie splaškovej odpadovej vody
75/2019
0.00 € s DPH Alexander Reľovský Obec Batizovce 12.11.2019
14.11.2019 odvádzanie a čistenie splaškovej odpadovej vody
77/2019
0.00 € s DPH Ing. Stanislav Handzuš Obec Batizovce 12.11.2019
14.11.2019 odvádzanie a čistenie splaškovej odpadovej vody
81/2019
0.00 € s DPH Jaroslav Jacko Obec Batizovce 13.11.2019
14.11.2019 odvádzanie a čistenie splaškovej odpadovej vody
63/2019
0.00 € s DPH Milan Šoltýs Obec Batizovce 13.11.2019
14.11.2019 odvádzanie a čistenie splaškovej odpadovej vody
76/2019
0.00 € s DPH Peter Pacák Obec Batizovce 11.11.2019
14.11.2019 odvádzanie a čistenie splaškovej odpadovej vody
73/2019
0.00 € s DPH Zuzana Škurková Obec Batizovce 11.11.2019
14.11.2019 odvádzanie a čistenie splaškovej odpadovej vody
65/2019
0.00 € s DPH Margita Pastrnáková Obec Batizovce 08.11.2019
14.11.2019 dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
Z20183360_Z
0.00 € s DPH Obec Batizovce Brantner Poprad, s.r.o. 13.11.2019
12.11.2019 Záväzok Poskytovateľa poskytnúť Objednávateľovi služby spojené s prípravou projektu a konzultačnej činnosti pre realizáciu projektu "Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Batizovce"
1000.00 € s DPH Obec Batizovce SG-GS s.r.o. 25.10.2019
30.10.2019 pripojenie do distribučnej sústavy
0.00 € s DPH Obec Batizovce Východoslovenská distribučná, a.s. 23.10.2019
30.10.2019 odvádzanie a čistenie splaškovej vody
58/2019
0.00 € s DPH PhDr. Adriana Wzošová, CSc., Ambulancia klinickej psychológi Obec Batizovce 28.10.2019
30.10.2019 výkon menších obecných služieb a dobrovoľníckej činnosti
19/36/010/44
0.00 € s DPH Obec Batizovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 29.10.2019
23.10.2019 Záväzok Poskytovateľa spracovať pre Objednávateľa Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
2500.00 € s DPH Obec Batizovce ROZVOJ SPIŠA n.o. 17.10.2019
Zobrazených 61 - 75 z celkových 1345.
1 2 3 5 7 8 9 89 90