Obec Batizovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
18.02.2020 nájom HM
20200001
6.64 € s DPH Čonková Renáta Obec Batizovce 12.02.2020
18.02.2020 Nájom HM
20200002
15.00 € s DPH Čonková Renáta Obec Batizovce 02.01.2020
18.02.2020 nájom HM
201100210
7.00 € s DPH Fabian Jozef Obec Batizovce 05.02.2020
13.02.2020 Záväzok poskytovateľa pre objednavateľa Žiadosť o poskytnutie NFP v rámci výzvy
3000.00 € s DPH Obec Batizovce ROZVOJ SPIŠA n.o. 11.02.2020
30.01.2020 nájom bytu č. 3 na ul. Cintorínska 342/7, Batizovce
51.70 €/mesiac s DPH Gáborová Marcela Obec Batizovce 23.01.2020
30.01.2020 zmena odberateľa
0.00 € s DPH Spišiaková Zdenka Obec Batizovce 17.01.2020
30.01.2020 Úprava doby trvania Zmluvy na dobu určitú do 31.12.2020 a dohoda maximálnej výšky nákladov na triedený zber v Obci
0.00 € s DPH Obec Batizovce Recyklogroup, a.s. 29.01.2020
26.01.2020 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet zákazky: „Rekonštrukcia kultúrneho domu v Batizovciach“, ktorá je výsledkom verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlásenej vo výzve na predkladanie ponúk pod č. j. Bt/89/2020 001 zo dňa 15.01.2020, v rozsahu podľa oceneného výkazu výmer - cenovej ponuky zo dňa 22.01.2020 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
29818.44 € s DPH Obec Batizovce Adam Slodičák A.S. 23.01.2020
21.01.2020 cena stravného
3.90000 €/ks s DPH Obec Batizovce Pal-Mar s.r.o. 02.01.2020
16.01.2020 všeobecné zmluvné poistné podmienky
2737002593
3632.36 €/rok s DPH Obec Batizovce Uniqa poisťovňa, a.s. 08.01.2020
16.01.2020 poskytnutie podpory Užívateľovi vo forme realizácie Vegetačných prvkov
16244.63 € s DPH Obec Batizovce Slovenská agentúra životného prostredia 13.01.2020
13.01.2020 podmienky pri odvádzaní splaškovej vody verejnou kanalizáciou
78/2019
0.00 € s DPH Zavacký Roman Obec Batizovce 30.12.2019
13.01.2020 nájom hrobového miesta
Dodatok č.1
7.00 € s DPH Lapšanský Štefan Obec Batizovce 27.12.2019
07.01.2020 prenájom nebytových priestorov
NZ-01-2020
2450.00 €/rok s DPH VNELA s.r.o. Obec Batizovce 30.12.2019
12.12.2019 podmienky odvádzania splaškovej vody verejnou kanalizáciou
67/2019
0.00 € s DPH Kakalejčíková Zita, Mgr. Obec Batizovce 09.12.2019
Zobrazených 91 - 105 z celkových 1418.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 94 95