Obec Batizovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
01.10.2019 poskytovanie právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii
100.00 €/hod s DPH Obec Batizovce doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., advokátska kancelária 01.10.2019
27.09.2019 osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre produkt CenaExkluziv
1
0.00 € s DPH Obec Batizovce Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 24.09.2019
03.09.2019 zabezpečenie poriadku podľa pokynov objednávateľa pri Kultúrnom spoločenskom popoludní 2019
145-08/2019
922.20 € s DPH Obec Batizovce RR Group Security, s.r.o. 27.08.2019
03.09.2019 Záväzok zhotoviteľa vytvoriť plakety (ceny obce)
184.00 € s DPH Obec Batizovce Mgr. art. Ladislav Galko 29.08.2019
03.09.2019 prenájom reklamnej plochy počas podujatia "a v tych Batizovciach, tam je dobre"
350.00 € s DPH Obec Batizovce Brantner Poprad, s.r.o. 20.08.2019
03.09.2019 prenájom reklamnej plochy počas podujatia "a v tych Batizovciach, tam je dobre"
200.00 € s DPH Obec Batizovce ARPROG, a.s. Poprad 22.08.2019
03.09.2019 Darca daruje 2% dane z príjmu finančný dar na nákup v podnik. predajni Chemosvit Fibrochem a.s. pri príležitosti konania kulturnej -spoloč. akcie "a v tych Batizovciach, tam je dobre"
1164/2019/N-V
150.00 € s DPH Obec Batizovce Nadácia Chemosvit 26.08.2019
20.08.2019 záväzok zhotoviteľa pripraviť pre objednávateľa spracovanú žiadosť o poskytnutie dotácie a Záväznej osnovy projektu pre projektový zámer "Výstavba verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice v obci Batizovce
2019/EN/0802
280.00 € s DPH Obec Batizovce M.O. holding, s.r.o. 12.08.2019
08.08.2019 úprava vzájomných práv a povinností Strán pri spracovaní osobných údajov
0.00 € s DPH Obec Batizovce Galileo Corporation s.r.o. 06.08.2019
08.08.2019 rozšírenie redakčného systému - modulu úradná tabuľa o možnosť zverejňovania dokumentov
CUET-9-7-2019
0.00 € s DPH Obec Batizovce Galileo Corporation s.r.o. 25.07.2019
07.08.2019 práva a povinnosti pri poskytnutí telekomunikačných služieb
10.00 €/mesiac s DPH Obec Batizovce Orange Slovensko, a.s. 29.07.2019
25.07.2019 Nájom hrobového miesta
20190028
6.64 € s DPH Benková Silvia Mgr. Obec Batizovce 10.06.2019
25.07.2019 Nájom hrobového miesta
20190030
7.00 € s DPH Gondová Mária Obec Batizovce 01.07.2019
25.07.2019 Nájom hrobového miesta
20190029
15.00 € s DPH Gondová Mária Obec Batizovce 26.06.2019
25.07.2019 Nájom hrobového miesta
15.00 € s DPH Goga Ján Obec Batizovce 02.05.2019
Zobrazených 91 - 105 z celkových 1345.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 89 90