Obec Batizovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
07.05.2019 účel a výška dotácie, spôsob vyúčtovania dotácie
5000.00 € s DPH Dobrovoľný hasičský zbor Obec Batizovce 07.05.2019
03.05.2019 doplnenie odberného miesta
0.00 € s DPH Obec Batizovce Magna Energia a.s. 25.04.2019
24.04.2019 WinCITY Registratúra druhá licencia
tz2019-04-12vs1
108.00 € s DPH Obec Batizovce TOPSET Solutions s.r.o. 18.04.2019
16.04.2019 Pasportizácia cintorína
tz2019-04-09mg1
1147.50 € s DPH Obec Batizovce TOPSET Solutions s.r.o. 16.04.2019
05.04.2019 úprava práv a povinnosti Banky a klienta
0.00 € s DPH Obec Batizovce Slovenská sporiteľňa,a.s. 29.03.2019
05.04.2019 úprava zml. podmienok, práv a povinností zml. strán pri poskytnutí dotácií z prostriedkov DPO SR
59008
5000.00 € s DPH Obec Batizovce Dobrovoľná požiarna ochrana SR 03.04.2019
02.04.2019 Nájom bytu č. 5 na ul. Cintorínska 342/7
49.50 €/mesiac s DPH Čonka Milan Obec Batizovce 27.03.2019
02.04.2019 nájom hrobového miesta A 29/3A
20180003
7.00 € s DPH Čonková Jana Obec Batizovce 05.03.2019
02.04.2019 Nájom hrobového miesta A 27/3
20170018
7.00 € s DPH Čonková Márie Obec Batizovce 06.03.2019
02.04.2019 Nájom hrob. miesta B 21/12
20190009
15.00 € s DPH Krkošková Ľubomíra Obec Batizovce 18.02.2019
02.04.2019 Nájom hrobového miesta
20190016
7.00 € s DPH Kuzmík Vladimír Obec Batizovce 18.02.2019
02.04.2019 úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na akt. činnosť formou menších obec. služieb
19/36/052/42
1531.80 € s DPH Obec Batizovce UPSVR Poprad 25.02.2019
02.04.2019 odvádzanie splaškovej vody verejnou kanalizáciou
50/2019
0.00 € s DPH Pešta Marcel Obec Batizovce 01.03.2019
02.04.2019 odvádzanie splaškovej vody verejnou kanalizáciou
25/2019
0.00 € s DPH Rakyta Jaroslav Obec Batizovce 04.03.2019
02.04.2019 odvádzanie splaškovej vody verejnou kanalizáciou
0.00 € s DPH Pitoňáková Danka Obec Batizovce 06.03.2019
Zobrazených 91 - 105 z celkových 1260.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 83 84