Obec Batizovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
05.06.2019 Nájom hrobového miesta
20190021
7.00 € s DPH Majkuthová Darina Obec Batizovce 17.04.2019
05.06.2019 Nájom hrobového miesta
20170021
15.00 € s DPH Pačajová Zdenka Obec Batizovce 02.05.2019
05.06.2019 Nájom hrobového miesta
20160119
7.00 € s DPH Pačajová Zdenka Obec Batizovce 02.05.2019
05.06.2019 Nájom hrobového miesta
20160037
10.00 € s DPH Čonková Kvetoslava Obec Batizovce 28.05.2019
05.06.2019 Nájom hrobového miesta
201990024
15.00 € s DPH Goga Ján Obec Batizovce 24.04.2019
05.06.2019 Nájom hrobového miesta
20190025
7.00 € s DPH Goga Ján Obec Batizovce 02.05.2019
05.06.2019 Nájom hrobového miesta
20190027
7.00 € s DPH Čonka Dušan Obec Batizovce 02.05.2019
05.06.2019 Nájom hrobového miesta
20190018
15.00 € s DPH Pastrnáková Margita Obec Batizovce 02.04.2019
05.06.2019 Nájom hrobového miesta
20190022
7.00 € s DPH Čonka Dušan Obec Batizovce 17.04.2019
05.06.2019 Nájom hrobového miesta
20190020
7.00 € s DPH Čonka Dušan Obec Batizovce 17.04.2019
05.06.2019 Nájom hrobového miesta
20190023
7.00 € s DPH Čonka Dušan Obec Batizovce 17.04.2019
05.06.2019 Nájom hrobového miesta
20170098
7.00 € s DPH Žugec Pavel Obec Batizovce 05.06.2019
03.06.2019 Úprava zmluvných podmienok, práv, a povinností medzi Poskytovateľom a príjimateľom pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít Projektu MOPS
ZM_SEP-IMRK3-2019-00
117281.00 € s DPH Obec Batizovce Ministerstvo práce,sociálnych vecí a rodiny SR 29.05.2019
31.05.2019 zhotovenie diela:"Rekonštrukcia MK1 cesta Komenského v obci Batizovce a Chodník popri ceste III-3064 v obci Batizovce - 2.etapa"
68905.24 € s DPH Obec Batizovce EUROVIA SK, a.s. 29.05.2019
30.05.2019 úprava vzájomných práv a povinnosti zml. strán pri spracovaní osobných údajov kamerovým systémom
0.00 € s DPH Obec Batizovce MO security, s.r.o. 29.05.2019
Zobrazených 31 - 45 z celkových 1260.
1 3 5 6 7 8 9 83 84