Obec Batizovce

Faktúra

vytýčenie telekomunikačného vedenia -obstaranie

Identifikácia

Číslo faktúry: 6622007051

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Batizovce

Adresa odberateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO odberateľa: 00326119

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a. s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: vytýčenie telekomunikačného vedenia -obstaranie

Fakturovaná suma: 66.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 24.09.2020

Dátum doručenia: 30.09.2020

Datum zverejnenia: 19.10.2020

Dokumenty