Obec Batizovce

Objednávka

Grafické práce, tlač knihy - DHZ

Identifikácia

Číslo objednávky: 14

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Batizovce

Adresa objednávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO objednávateľa: 00326119

Názov dodávateľa: MANIRA s.r.o.

Adresa dodávateľa: L.Svobodu 2357/4, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36805904

Predmet objednávky: Grafické práce, tlač knihy - DHZ

Cena objednávky: 1320.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Pitoňák Zimová Jana ( ekonóm )

Dátumy

Dátum objednania: 04.07.2019

Datum zverejnenia: 04.07.2019

Dokumenty