Obec Batizovce

Objednávka

Výroba a montáž vianočného betlehemu

Identifikácia

Číslo objednávky: 15

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Batizovce

Adresa objednávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO objednávateľa: 00326119

Názov dodávateľa: AW Design s.r.o.

Adresa dodávateľa: Martina Benku 2, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 51036240

Predmet objednávky: Výroba a montáž vianočného betlehemu

Cena objednávky: 9072.60 € s DPH

Objednávku vystavil: Pitoňák Zimová Jana ( ekonóm )

Dátumy

Dátum objednania: 31.07.2019

Datum zverejnenia: 31.07.2019

Dokumenty