Obec Batizovce

Objednávka

Výrub stromu na cintoríne

Identifikácia

Číslo objednávky: 16

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Batizovce

Adresa objednávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO objednávateľa: 00326119

Názov dodávateľa: BRANTNER Poprad s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet objednávky: Výrub stromu na cintoríne

Cena objednávky: 210.90 € s DPH

Objednávku vystavil: Pitoňák Zimová Jana ( ekonóm )

Dátumy

Dátum objednania: 19.08.2019

Datum zverejnenia: 26.08.2019

Dokumenty