Obec Batizovce

Objednávka

Oprava miestnej komunikácie

Identifikácia

Číslo objednávky: 18

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Batizovce

Adresa objednávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO objednávateľa: 00326119

Názov dodávateľa: STRABAG s.r.o.

Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 61/A, 82518 Bratislava

IČO dodávateľa: 17317282

Predmet objednávky: Oprava miestnej komunikácie

Cena objednávky: 6724.18 € s DPH

Objednávku vystavil: Pitoňák Zimová Jana ( ekonóm )

Dátumy

Dátum objednania: 21.08.2019

Datum zverejnenia: 26.08.2019

Dokumenty