Obec Batizovce

Objednávka

Ročná licencia pre internetovú aplikáciu "Virtuálne Batizovce" na platforme TourMake

Identifikácia

Číslo objednávky: 2019-015

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Batizovce

Adresa objednávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO objednávateľa: 00326119

Názov dodávateľa: SKEYEMAP, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Starohorská 16, 974 11 Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 46229752

Predmet objednávky: Ročná licencia pre internetovú aplikáciu "Virtuálne Batizovce" na platforme TourMake

Cena objednávky: 150.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Belák Vladimír ( prednosta )

Dátumy

Dátum objednania: 17.09.2019

Datum zverejnenia: 18.09.2019

Dokumenty