Obec Batizovce

Objednávka

Vystúpenie hudobnej skupiny Duchoňovci

Identifikácia

Číslo objednávky: 21

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Batizovce

Adresa objednávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO objednávateľa: 00326119

Názov dodávateľa: Kultúrna spoločnosť OZ

Adresa dodávateľa: Kalinčiakova 17, 974 05 Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 51074460

Predmet objednávky: Vystúpenie hudobnej skupiny Duchoňovci

Cena objednávky: 1400.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Pitoňák Zimová Jana ( ekonóm )

Dátumy

Dátum objednania: 03.10.2019

Datum zverejnenia: 03.10.2019

Dokumenty