Obec Batizovce

Objednávka

Vystúpenie ANDERA z Košíc + Traja z Raja

Identifikácia

Číslo objednávky: 22

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Batizovce

Adresa objednávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO objednávateľa: 00326119

Názov dodávateľa: LENKA production, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kysak 195, 044 81 Kysak

IČO dodávateľa: 52403513

Predmet objednávky: Vystúpenie ANDERA z Košíc + Traja z Raja

Cena objednávky: 1600.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Pitoňák Zimová Jana ( ekonóm )

Dátumy

Dátum objednania: 03.10.2019

Datum zverejnenia: 03.10.2019

Dokumenty