Obec Batizovce

Objednávka

Vytriedený papier - jednorázový poplatok

Identifikácia

Číslo objednávky: 23

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Batizovce

Adresa objednávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO objednávateľa: 00326119

Názov dodávateľa: Green Wave Recycling s.r.o. GWR

Adresa dodávateľa: Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa

IČO dodávateľa: 45539197

Predmet objednávky: Vytriedený papier - jednorázový poplatok

Cena objednávky: 90.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Pitoňák Zimová Jana ( ekonóm )

Dátumy

Dátum objednania: 07.10.2019

Datum zverejnenia: 10.10.2019

Dokumenty