Obec Batizovce

Objednávka

Vystúpenie ĽH Bystrianka 13.10.2019 pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

Identifikácia

Číslo objednávky: 24

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Batizovce

Adresa objednávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO objednávateľa: 00326119

Názov dodávateľa: OZ Ľudová hudba Bystrianka

Adresa dodávateľa: Sládkovičova 34/11, 059 21 Svit

IČO dodávateľa: 42085829

Predmet objednávky: Vystúpenie ĽH Bystrianka 13.10.2019 pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

Cena objednávky: 200.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Pitoňák Zimová Jana ( ekonóm )

Dátumy

Dátum objednania: 08.10.2019

Datum zverejnenia: 10.10.2019

Dokumenty