Obec Batizovce

Objednávka

projektová dokumentácia na "Chodník na MK ul. Partizánskej v Batizovciach"

Identifikácia

Číslo objednávky:

Názov zmluvy: Objednávka

Názov objednávateľa: Obec Batizovce

Adresa objednávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO objednávateľa: 00326119

Názov dodávateľa: Automotion s.r.o.

Adresa dodávateľa: Budovateľská 2662/46, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36839230

Predmet objednávky: projektová dokumentácia na "Chodník na MK ul. Partizánskej v Batizovciach"

Cena objednávky: 1752.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Viera Čupová ( ekonóm )

Dátumy

Dátum objednania: 27.09.2019

Datum zverejnenia: 27.09.2019

Dokumenty