Obec Batizovce

Objednávka

Aplikácia pre zaručenú konverziu

Identifikácia

Číslo objednávky: 29

Názov zmluvy: Objednávka č. 29

Názov objednávateľa: Obec Batizovce

Adresa objednávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO objednávateľa: 00326119

Názov dodávateľa: TOPSET Solutions s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hollého 2366/25B, 90031 Stupava

IČO dodávateľa: 46919805

Predmet objednávky: Aplikácia pre zaručenú konverziu

Cena objednávky: 360.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Viera Čupová ( ekonóm )

Dátumy

Dátum objednania: 22.10.2019

Datum zverejnenia: 28.11.2019

Dokumenty