Obec Batizovce

Objednávka

prenájom vysokozdvižnej plošiny MULTICAR

Identifikácia

Číslo objednávky: 31

Názov zmluvy: Objednávka č. 31

Názov objednávateľa: Obec Batizovce

Adresa objednávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO objednávateľa: 00326119

Názov dodávateľa: Technické služby mesta Svit

Adresa dodávateľa: Hviezdosolavova 33, 05921 Svit

IČO dodávateľa: 0018686

Predmet objednávky: prenájom vysokozdvižnej plošiny MULTICAR

Cena objednávky: 90.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Viera Čupová ( ekonóm )

Dátumy

Dátum objednania: 02.12.2019

Datum zverejnenia: 03.12.2019

Dokumenty