Obec Batizovce

Objednávka

dodanie pomerových meračov tepla na radiátory v objektoch v našej správe

Identifikácia

Číslo objednávky: 1

Názov zmluvy: Objednávka č.1

Názov objednávateľa: Obec Batizovce

Adresa objednávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO objednávateľa: 00326119

Názov dodávateľa: BEBEJ E- Byt s.r.o.

Adresa dodávateľa: Šrobárova 2682/50, 05801 Poprad

IČO dodávateľa: 52735061

Predmet objednávky: dodanie pomerových meračov tepla na radiátory v objektoch v našej správe

Cena objednávky: 2184.90 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Viera Čupová ( ekonóm )

Dátumy

Dátum objednania: 14.01.2020

Datum zverejnenia: 14.01.2020

Dokumenty