Obec Batizovce

Objednávka

Formuláre a matričné doklady

Identifikácia

Číslo objednávky: 3

Názov zmluvy: Objednávka

Názov objednávateľa: Obec Batizovce

Adresa objednávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO objednávateľa: 00326119

Názov dodávateľa: Centrum polygrafických služieb

Adresa dodávateľa: Sklabinská 1, P.O.Box 11, 830 05 Bratislava

IČO dodávateľa: 42272360

Predmet objednávky: Formuláre a matričné doklady

Cena objednávky: 57.20 € s DPH

Objednávku vystavil: Anna Zacharová ( odbor. referent )

Dátumy

Dátum objednania: 21.01.2020

Datum zverejnenia: 21.01.2020

Dokumenty