Obec Batizovce

Objednávka

výmena elektromera a úprava rozvádzača

Identifikácia

Číslo objednávky: 5

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Batizovce

Adresa objednávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO objednávateľa: 00326119

Názov dodávateľa: Revmontel, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Lúčna 173, 059 42 Gerlachov

IČO dodávateľa: 31736386

Predmet objednávky: výmena elektromera a úprava rozvádzača

Cena objednávky: 285.60 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Viera Čupová ( ekonóm )

Dátumy

Dátum objednania: 12.02.2020

Datum zverejnenia: 13.02.2020

Dokumenty