Obec Batizovce

Objednávka

realizácia asfaltových zálievok v našej obci

Identifikácia

Číslo objednávky: 17

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Batizovce

Adresa objednávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO objednávateľa: 00326119

Názov dodávateľa: Cesty Košice s.r.o.

Adresa dodávateľa: Mlynská 28, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 46897992

Predmet objednávky: realizácia asfaltových zálievok v našej obci

Cena objednávky: 600.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Viera Čupová ( ekonóm )

Dátumy

Dátum objednania: 09.06.2020

Datum zverejnenia: 11.06.2020

Dokumenty