Obec Batizovce

Objednávka

verejné obstarávanie - "Mechanizmy na podporu systému triedeného zberu komunálneho odpadu"

Identifikácia

Číslo objednávky: 02020/21

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Batizovce

Adresa objednávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO objednávateľa: 00326119

Názov dodávateľa: SG-SG s.r.o.

Adresa dodávateľa: Šafárikova 83, 048 01 Rožňava

IČO dodávateľa: 47377593

Predmet objednávky: verejné obstarávanie - "Mechanizmy na podporu systému triedeného zberu komunálneho odpadu"

Cena objednávky: 400.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Viera Čupová ( ekonóm )

Dátumy

Dátum objednania: 30.06.2020

Datum zverejnenia: 03.07.2020

Dokumenty