Obec Batizovce

Objednávka

náter strechy budova č. 336

Identifikácia

Číslo objednávky: 02020/23

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Batizovce

Adresa objednávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO objednávateľa: 00326119

Názov dodávateľa: ROAN GROUP, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Mierová 881, 059 21 Svit

IČO dodávateľa: 47412194

Predmet objednávky: náter strechy budova č. 336

Cena objednávky: 2000.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Viera Čupová ( ekonóm )

Dátumy

Dátum objednania: 15.07.2020

Datum zverejnenia: 16.07.2020

Dokumenty