Obec Batizovce

Objednávka

oprava MK

Identifikácia

Číslo objednávky: 02020/26

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Batizovce

Adresa objednávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO objednávateľa: 00326119

Názov dodávateľa: BEL SLOVAKIA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Levočská 29, 05801 Poprad

IČO dodávateľa: 36467715

Predmet objednávky: oprava MK

Cena objednávky: 10148.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Viera Čupová ( ekonóm )

Dátumy

Dátum objednania: 20.07.2020

Datum zverejnenia: 20.07.2020

Dokumenty