Obec Batizovce

Objednávka

dodávka a pokládka vinyl. podlahy vo vybraných budovách obce

Identifikácia

Číslo objednávky: 02020/30

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Batizovce

Adresa objednávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO objednávateľa: 00326119

Názov dodávateľa: INTERIER TATRY

Adresa dodávateľa: Sobotské námestie 22, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31678599

Predmet objednávky: dodávka a pokládka vinyl. podlahy vo vybraných budovách obce

Cena objednávky: 5550.67 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Viera Čupová ( ekonóm )

Dátumy

Dátum objednania: 25.09.2020

Datum zverejnenia: 25.09.2020

Dokumenty