Obec Batizovce

Objednávka

konfigurácia systému URBIS

Identifikácia

Číslo objednávky: 02020/31

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Batizovce

Adresa objednávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO objednávateľa: 00326119

Názov dodávateľa: Made spol.s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 36041688

Predmet objednávky: konfigurácia systému URBIS

Cena objednávky: 60.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Viera Čupová ( ekonóm )

Dátumy

Dátum objednania: 05.10.2020

Datum zverejnenia: 06.10.2020

Dokumenty