Obec Batizovce

Zmluva

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Batizovce

Adresa objednávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO objednávateľa: 00326119

Názov dodávateľa: Galileo Corporation s.r.o.

Adresa dodávateľa: Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

IČO dodávateľa: 47192941

Predmet zmluvy: úprava vzájomných práv a povinností Strán pri spracovaní osobných údajov

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 06.08.2019

Datum zverejnenia: 08.08.2019

Dokumenty Pdf zml o spracovaní udajov galileo.pdf ( veľkosť: 1,6 MB, aktualizované: Štvrtok 08. August 2019 13:45 )