Obec Batizovce

Zmluva

Zmluva o dielo č. 2019/EN/0802

Identifikácia

Číslo zmluvy: 2019/EN/0802

Názov objednávateľa: Obec Batizovce

Adresa objednávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO objednávateľa: 00326119

Názov dodávateľa: M.O. holding, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Dolný Val 70, 010 01 Žilina

IČO dodávateľa: 46870041

Predmet zmluvy: záväzok zhotoviteľa pripraviť pre objednávateľa spracovanú žiadosť o poskytnutie dotácie a Záväznej osnovy projektu pre projektový zámer "Výstavba verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice v obci Batizovce

Zmluvná cena: 280.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 12.08.2019

Datum zverejnenia: 20.08.2019

Dokumenty Pdf zml m.o.holding.pdf ( veľkosť: 597 KB, aktualizované: Utorok 20. August 2019 15:20 )