Obec Batizovce

Zmluva

Zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Batizovce

Adresa objednávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO objednávateľa: 00326119

Názov dodávateľa: Mgr. art. Ladislav Galko

Adresa dodávateľa: 05935 Batizovce

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Záväzok zhotoviteľa vytvoriť plakety (ceny obce)

Zmluvná cena: 184.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 29.08.2019

Datum zverejnenia: 03.09.2019

Dokumenty Pdf galko.pdf ( veľkosť: 284,2 KB, aktualizované: Utorok 03. September 2019 13:17 )