Obec Batizovce

Zmluva

Dodatok č.001 k Zmluve o dodávke plynu

Identifikácia

Číslo zmluvy: 1

Názov objednávateľa: Obec Batizovce

Adresa objednávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO objednávateľa: 00326119

Názov dodávateľa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet zmluvy: osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre produkt CenaExkluziv

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 24.09.2019

Datum zverejnenia: 27.09.2019

Dokumenty Pdf zml spp.pdf ( veľkosť: 1,5 MB, aktualizované: Piatok 27. September 2019 12:04 )