Obec Batizovce

Zmluva

Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní právnych služieb podľa zákona č.586/2003 Z.z. o advokácii

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Batizovce

Adresa objednávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO objednávateľa: 00326119

Názov dodávateľa: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., advokátska kancelária

Adresa dodávateľa: Hlavná 25, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 50718126

Predmet zmluvy: dohoda o ukončení dňom 30.09.2019

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 30.09.2019

Datum zverejnenia: 01.10.2019

Dokumenty Pdf dohoda tekeli.pdf ( veľkosť: 168,7 KB, aktualizované: Utorok 01. Október 2019 15:32 )