Obec Batizovce

Zmluva

Zmluva o poskytovaní právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Batizovce

Adresa objednávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO objednávateľa: 00326119

Názov dodávateľa: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., advokátska kancelária

Adresa dodávateľa: Hlavná 25, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 52651258

Predmet zmluvy: poskytovanie právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii

Zmluvná cena: 100.00 €/hod s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.10.2019

Datum zverejnenia: 01.10.2019

Dokumenty Pdf zml tekeli.pdf ( veľkosť: 660,9 KB, aktualizované: Utorok 01. Október 2019 15:31 )