Obec Batizovce

Zmluva

Zmluva o odvádzaní splaškovej vody verejnou kanalizáciou

Identifikácia

Číslo zmluvy: 54/2019

Názov objednávateľa: Gemza Matej

Adresa objednávateľa: Tatranská 568/13,05935 Batizovce

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Batizovce

Adresa dodávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO dodávateľa: 00326119

Predmet zmluvy: odvádzanie splaškovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 12.08.2019

Datum zverejnenia: 04.10.2019

Dokumenty Pdf kan 54 2019.pdf ( veľkosť: 530,4 KB, aktualizované: Piatok 04. Október 2019 12:00 )