Obec Batizovce

Zmluva

Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Sloves so sídlom v Batizovciach

Adresa objednávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Batizovce

Adresa dodávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO dodávateľa: 00326119

Predmet zmluvy: postavenie odbor. organizácie a vzájomné vzťahy zml. strán, pracovnoprávne vzťahy, platové podmienky, sociálna oblasť a sociálny fond

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.10.2019

Datum zverejnenia: 14.10.2019

Dokumenty Pdf kolektivna zml.pdf ( veľkosť: 1 MB, aktualizované: Pondelok 14. Október 2019 15:30 )