Obec Batizovce

Zmluva

Zmluva na spracovanie žiadosti o NFP

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Batizovce

Adresa objednávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO objednávateľa: 00326119

Názov dodávateľa: ROZVOJ SPIŠA n.o.

Adresa dodávateľa: Medza 3444/10, 05201 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 35582537

Predmet zmluvy: Záväzok Poskytovateľa spracovať pre Objednávateľa Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Zmluvná cena: 2500.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 17.10.2019

Datum zverejnenia: 23.10.2019

Dokumenty Pdf zml mrkrozvoj spisa.pdf ( veľkosť: 2,3 MB, aktualizované: Streda 23. Október 2019 15:11 )