Obec Batizovce

Zmluva

Zmluva o odvádzaní splaškovej vody verejnou kanalizáciou

Identifikácia

Číslo zmluvy: 58/2019

Názov objednávateľa: PhDr. Adriana Wzošová, CSc., Ambulancia klinickej psychológi

Adresa objednávateľa: Štefánikova 4882/10B, Poprad

IČO objednávateľa: 37782878

Názov dodávateľa: Obec Batizovce

Adresa dodávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO dodávateľa: 00326119

Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie splaškovej vody

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 28.10.2019

Datum zverejnenia: 30.10.2019

Dokumenty Pdf Zmluva 58_2019 kanalizacia.pdf ( veľkosť: 1,1 MB, aktualizované: Streda 30. Október 2019 10:59 )