Obec Batizovce

Zmluva

Zmluva o odvádzaní splaškovej vody verejnou kanalizáciou

Identifikácia

Číslo zmluvy: 67/2019

Názov objednávateľa: Kakalejčíková Zita, Mgr.

Adresa objednávateľa: Kvetná 572/6, 059 35 Batizovce

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Batizovce

Adresa dodávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO dodávateľa: 00326119

Predmet zmluvy: podmienky odvádzania splaškovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 09.12.2019

Datum zverejnenia: 12.12.2019

Dokumenty Pdf zml 67 2019.pdf ( veľkosť: 1,3 MB, aktualizované: Štvrtok 12. December 2019 10:52 )