Obec Batizovce

Zmluva

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme hrobového miesta

Identifikácia

Číslo zmluvy: 20160058

Názov objednávateľa: Čilíková Zuzana

Adresa objednávateľa: Osloboditeľov 250/20, 059 35 Batizovce

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Batizovce

Adresa dodávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO dodávateľa: 00326119

Predmet zmluvy: nájom HM

Zmluvná cena: 7.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 27.11.2019

Datum zverejnenia: 12.12.2019

Dokumenty Pdf 20160058.pdf ( veľkosť: 469,4 KB, aktualizované: Štvrtok 12. December 2019 11:17 )