Obec Batizovce

Zmluva

Zmluva o odvádzaní splaškovej vody verejnou kanalizáciou

Identifikácia

Číslo zmluvy: 78/2019

Názov objednávateľa: Zavacký Roman

Adresa objednávateľa: Tatranská 590/14,05935 Batizovce

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Batizovce

Adresa dodávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO dodávateľa: 00326119

Predmet zmluvy: podmienky pri odvádzaní splaškovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 30.12.2019

Datum zverejnenia: 13.01.2020

Dokumenty Pdf zml 78 2019.pdf ( veľkosť: 1,3 MB, aktualizované: Pondelok 13. Január 2020 10:39 )