Obec Batizovce

Zmluva

Úplné znenie poistnej zmluvy č. 2737002593 v zmysle dodatku č. 4

Identifikácia

Číslo zmluvy: 2737002593

Názov objednávateľa: Obec Batizovce

Adresa objednávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO objednávateľa: 00326119

Názov dodávateľa: Uniqa poisťovňa, a.s.

Adresa dodávateľa: Krasovského 15, 851 01 Bratislava

IČO dodávateľa: 00653501

Predmet zmluvy: všeobecné zmluvné poistné podmienky

Zmluvná cena: 3632.36 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 08.01.2020

Datum zverejnenia: 16.01.2020

Dokumenty Pdf zml uniqua.pdf ( veľkosť: 4,2 MB, aktualizované: Štvrtok 16. Január 2020 14:03 )