Obec Batizovce

Zmluva

zmluva o poskytnutí podpory

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Batizovce

Adresa objednávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO objednávateľa: 00326119

Názov dodávateľa: Slovenská agentúra životného prostredia

Adresa dodávateľa: Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 00626031

Predmet zmluvy: poskytnutie podpory Užívateľovi vo forme realizácie Vegetačných prvkov

Zmluvná cena: 16244.63 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 13.01.2020

Datum zverejnenia: 16.01.2020

Dokumenty Pdf zml zelene obce.pdf ( veľkosť: 7,2 MB, aktualizované: Štvrtok 16. Január 2020 14:26 )