Obec Batizovce

Zmluva

Zmluva o nájme

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Gáborová Marcela

Adresa objednávateľa: Cintorínska 342/7, 05935 Batizovce

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Batizovce

Adresa dodávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO dodávateľa: 00326119

Predmet zmluvy: nájom bytu č. 3 na ul. Cintorínska 342/7, Batizovce

Zmluvná cena: 51.70 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 23.01.2020

Datum zverejnenia: 30.01.2020

Dokumenty Pdf najom marcela gaborova.pdf ( veľkosť: 2,1 MB, aktualizované: Štvrtok 30. Január 2020 08:54 )