Obec Batizovce

Zmluva

Dodatok č.1 k Zmluve č. 13/2019 o dovádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Spišiaková Zdenka

Adresa objednávateľa: Jurkovičova 388, 059 35 Batizovce

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Batizovce

Adresa dodávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO dodávateľa: 00326119

Predmet zmluvy: zmena odberateľa

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 17.01.2020

Datum zverejnenia: 30.01.2020

Dokumenty Pdf zml 13 19 OV.pdf ( veľkosť: 488,4 KB, aktualizované: Štvrtok 30. Január 2020 09:10 )