Obec Batizovce

Zmluva

Dodatok č. 4/2020 k zmluve o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov č. RG2016104009

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Batizovce

Adresa objednávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO objednávateľa: 00326119

Názov dodávateľa: Recyklogroup, a.s.

Adresa dodávateľa: Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava

IČO dodávateľa: 48116441

Predmet zmluvy: Úprava doby trvania Zmluvy na dobu určitú do 31.12.2020 a dohoda maximálnej výšky nákladov na triedený zber v Obci

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 29.01.2020

Datum zverejnenia: 30.01.2020

Dokumenty Pdf Dodatok 4 2020.pdf ( veľkosť: 773,3 KB, aktualizované: Štvrtok 30. Január 2020 09:31 )