Obec Batizovce

Zmluva

Zmluva na spracovanie žiadosti o NFP

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Batizovce

Adresa objednávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO objednávateľa: 00326119

Názov dodávateľa: ROZVOJ SPIŠA n.o.

Adresa dodávateľa: Medza 3444/10, 05201 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 35582537

Predmet zmluvy: Záväzok poskytovateľa pre objednavateľa Žiadosť o poskytnutie NFP v rámci výzvy

Zmluvná cena: 3000.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.02.2020

Datum zverejnenia: 13.02.2020

Dokumenty Pdf zml rozvoj spisa Ludské zdroje.pdf ( veľkosť: 3,3 MB, aktualizované: Štvrtok 13. Február 2020 11:05 )